เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา  นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จัดตั้งโรงทาน อาหาร ขนม น้ำหวาน ปลาท่องโก๋ทอด ให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ และมีพนักงานให้บริการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ  ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกรายทั้งนี้ มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย อวัยวะ 6 ราย รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 17 ราย รวมมีผู้บริจาคทั้งสิ้น จำนวน 287 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 114,800 ซี.ซี.