เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ร่วมกับ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 7 ตำบล ของอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 35 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 1 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้รายละ 5 ชิ้น เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น