เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมด้วยผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส ราย นายรุ่งโรจน์ เนียงไธสง ชั้น ม.4 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้จำนวน 5 ชิ้น เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1 แพ็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์