เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมด้วยนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 1 หลัง ได้แก่บ้านของนายอมร สีเพชร อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ภาพ เครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 2 ชุด น้ำดื่มจำนวน 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนจำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน  และหน้ากากอนามัยจำนวน 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น