เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารกรรมการฯ และ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารได้เข้าเยี่ยม นางกชกร ยางหงษ์   อายุ 29 ปี ซึ่งป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรค คือ โรคหัวใจ โรคไต โรคตับและโรคเส้นเลือดตีบในสมอง ไม่สามารถทำงานได้ (นางกชกรฯ อยู่บ้านเลขที่ 129 ตำบลบ้านนาสารอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เนื่องจาก นางกชกรฯ อาศัยในบ้านซึ่งสร้างในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบุตรสาวชื่อ เด็กหญิงวิลาสินี ชอบจิตและในช่วงพักเที่ยงของทุกวัน เด็กหญิงวิลาสินีฯ จะต้องกลับมาที่บ้านเพื่อจัดเตรียมอาหารและจัดยาให้แก่นางกชกรฯ เป็นประจำทุกวันโดยมีญาติเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่ารักษา
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย