เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนธิดาแม่พระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล  โรงเรียนธิดาแม่พระอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 120 รายได้รับโลหิต  จำนวน 86 ยูนิต  (คิดเป็น 30,100 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 34 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 26 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 26 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 200 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย