เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเลียม  ฉิมพันธ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางระจัน จำนวน 1 ครอบครัว ของนางสาวพิมพ์  มีสุข ราษฎรบ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน และจากความเดือดร้อนที่ได้รับทำให้ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงหลานที่อยู่ในความดูแล จำนวน 3 คน
พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด และเงินสด จำนวน 2,000 บาท และ นางเลียม  ฉิมพันธ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบริจาค ข้าวสาร 15 กก. จำนวน 2 ถุง และ เงินสด จำนวน 1,000 บาท