เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูหลวง และโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 97 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 5 ราย

Tags: เลย