เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย สัสดีอำเภอ ผู้แทนหน่วย มทบ.13 กองบิน 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตำรวจภูธรอำเภอโคกสำโรง  สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำในชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญ
และกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางโสวัตร์ อยู่ยืน บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค