เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.เลย พมจ.เลย และอำเภอด่านซ้าย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายด.ญ.กัลยาณี ศรีจริยา อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยรายดังกล่าว

Tags: เลย