เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย อำเภอนาด้วง และ พมจ.เลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ราย น.ส. วนิดา จันทนา ที่อยู่ 67/1 หมู่ที่ 3 บ.น้ำสวยภักดี ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยรายดังกล่าว

Tags: เลย