เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดเลยโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 673 คน
ณ หอประชุมต้นมะค่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

Tags: เลย