เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ราย นายสมเกียรติ ดอกรัง อยู่บ้านเลขที่ 179 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุตป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท เครื่องถุงอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว

Tags: เลย