เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตำบลผาขาว ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นายพิชิต สีแนน ที่อยู่บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย