เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
สัสดีอำเภอ ผู้แทนหน่วย มทบ.13 กองบิน 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตำรวจภูธรอำเภอโคกสำโรง  สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง  สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำในชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน  ราย นายเกียรติ กงจิ๋ว หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค