เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราย นางสาววราภรณ์ สืบสาย อยู่บ้านเลขที่ 176/2 หมู่ที่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย รายดังกล่าว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำเยี่ยมในครั้งนี้

Tags: เลย