เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จำนวน 159 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ให้การต้อนรับ