เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนายอำเภอตากฟ้า ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จำนวน 1 ราย คือ นางน้อย ไม้หอม ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้าจากนั้นเวลา 13.50 น. เดินทางไปยังอำเภอไพศาลี เพื่อลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอไพศาลี เยี่ยมนักเรียนและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอไพศาลี จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. เด็กชายนราธร ผูกอารมณ์ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
2. เด็กชายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
3. นางสาวปิยาพัชร ทิวะโต ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี (ศึกษาอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
)โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบเงินให้รายละ 1,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป