เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอพัฒนานิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ราย นางทองใบ หุ้นเส็ง บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะภริยาฑูต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มอบไม้ฝาเฌอร่า องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สนับสนุนช่างก่อสร้าง