เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กันยายน 2563 บริษัท ไดวาคาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิต จำนวน 58 ราย/ยูนิต คิดเป็น 26,100 ซีซี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 126 ชิ้นด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้