เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์  นายอำเภอเกาะพะงัน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน ปลัดอำเภอสาธารณสุขอำเภอ   ผอ.รพ.สต. บ้านใต้​ผู้ใหญ่บ้าน​   ผู้ช่วยผู้ใหญ่​บ้าน​และ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายนิพนธ์ บุญลาภรัตน์   อายุ 72 ปีบ้านเลขที่ 48/2   หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านใต้ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เเพ็ค และรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน
2. นางสาวแหม๊ะหม๊ะ บัวอินทร์   อายุ 85 ปีบ้านเลขที่ 18   หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านใต้ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ 1 แพ็ค และไม้เท้า 3 ขา จำนวน 1 อัน


ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์​ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและอสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย