เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กันยายน 2563 .นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์  นายอำเภอเกาะพะงัน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันปลัดอำเภอเกาะพะงัน  สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ผอ.รพ.สต. บ้านใต้​   ผู้ใหญ่บ้าน​   ผู้ช่วยผู้ใหญ่​บ้าน​และ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางบุญธรรม​ ทองมาก​   อายุ​ 84 ปี ​บ้านเลขที่​ 48   หมู่​ที่ 2​   ตำบลบ้านใต้พร้อมมอบไม้เท้า​ 3 ขา จำนวน​ 1​ อัน​
2. นางเกลียด ศรีแก้ว   อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 34   หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านใต้ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค และที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย
พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์​ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย