เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุดบาก โดยมี นายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 145 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 58,000 ซี.ซี.