เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายเกษม จันทนะ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป