เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้
นางประภารัตน์  เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เยี่ยมผู้พิการ ราย เด็กชายก้องภพ บู่สุวรรณ บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 5
ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป