เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมด 36 ราย ผ่านการคัดกรอง 29 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 11,600 ซี.ซี.