เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 สิงหาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับบริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาการเปรียญ  วัดกลางใหม่ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร พนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 82 รายได้รับโลหิต  จำนวน 70 ยูนิต  (คิดเป็น
24,500 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 12 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 6 ราย