เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ช่วยชูนายอำเภอเกาะสมุย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย
นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุสกรรมการ และ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อช่วยเหลือนางสาวสุกัญญา บุญเพ็งวรภรณ์ อายุ 24 ปี เนื่องจากนางสาวสุกัญญาฯ มีภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  
จังหวัดพิจิตรเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยนางสาวสุกัญญาฯ และมารดาได้เดินทางมาหางานทำที่อำเภอเกาะสมุยและเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มารดาเกิดอาการป่วย
มีภาวะทางสมองตาย เนื่องจากมีเลือดออกในก้านสมองจากภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้มารดาเสียชีวิตนางสุกัญญาฯ ไม่สามารถนำร่างมารดากลับภูมิลำเนาเดิมได้เนื่องจากลำบากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงได้แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะตับและไตของมารดาให้กับสภากาชาดไทยและขอความช่วยเหลือในการจัดบำเพ็ญกุศลศพให้กับมารดา ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดคงคารามตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี