เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านตาขุน และสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  หอประชุม  ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุนอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 90 รายได้รับโลหิต  
จำนวน 65 ยูนิต  (คิดเป็น 22,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 25 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน
6 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 150 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย