เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอำเภอเมืองตาก พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้พิการยากไร้ ชื่อ น.ส.ศิริพร สุกใส อายุ 18 ปี หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ในการนี้ ได้มอบรถเข็นปรับนอนได้ พร้อมเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ สำหรับใช้อุปโภคบริโภคต่อไป

Tags: ตาก