เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ ณ วัดสิริเทพกัญญา (ดอนบ้านแคน) ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย มีพระภิกษุบริจาคโลหิต จำนวน 35 รูป ได้โลหิต จำนวน 14,00 ซีซี
บริจาคอวัยวะ/ดวงตา จำนวน 6 รูป