เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ชื่อ เด็กชาย ศุภโชค นนทการ อายุ 14 ปี
(ผู้ป่วยมีอาการพัฒนาการช้าแต่กำเนิดและมีอาการชัก) บ้านเลขที่ 214 ม. 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพเพื่อใช้อุปโภคบริโภคต่อไป