เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเกาะสมุยนายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอำเภอเกาะสมุยกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย อสม. และจิตอาสาร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. เด็กหญิงนิชา สุพรม อายุ 10 ปีบ้านเลขที่ 190/42 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุดพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 1 แพ็ค
2. เด็กชายถิรภัทร มีเพียร อายุ 4 ปีบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควีด 2019 ด้วย