เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:00 น.นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอำเภอเกาะสมุยกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายจักรี ตะวงศ์ อายุ 51 ปีบ้านเลขที่ 11/14 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุดพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวลผอม อายุ 4 ปีบ้านเลขที่ 144  หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุดพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น