เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย และ อสม.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ราย นายชวน รอดเสถียร  อายุ 77 ปีบ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 3  ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้จำนวน 1 แพ็คและมอบเงิน ให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้น