เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางถนอมศรี รัตนรักษ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยและ อสม.ตำบลมะเร็ต ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายอ่วม ผ่องแผ้ว อายุ 80 ปีบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเมือง
2. นายบรรเทิง สมวงค์ อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ ให้รายละ 1 คันผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น