เลือกหน้า

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางถนอมศรี รัตนรักษ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  และ อสม.
ตำบลตลิ่งงามได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายสัมพันธ์ ศรียาภรณ์ อายุ 52 ปีบ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งงามพร้อมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. นายภิญโญ นิยกิจ อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับ อสม.   และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัส โควิด 2019 ด้วย