เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี
มอบรถจักรยานจำนวน 1 คัน ชุด นักเรียนจำนวน 2 ชุด ถุงเท้านักเรียนจำนวน 6 คู่ ให้แก่ เด็กชายทรงพล สัทธานุ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี เพื่อสังคมสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาสในการนี้นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด ให้เด็กชายทรงพลฯ ด้วย