เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อำเภอบ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 6 ราย ดังนี้       
1. นายสมศักดิ์ หลวงประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 51/1 ม.4  ต.บางพลวง       
2. นางสมใจ จันทร์แสง บ้านเลขที่ 35/1 ม.1 ต.บางเตย       
3. นางประทุม ชิตณรงค์ บ้านเลขที่ 38/6 ม. 2 ต.บางยาง       
4. นายจตุพร พงษ์โต บ้านเลขที่ 36 ม.5 ต.บางยาง       
5. นายสวงษ์ คุ้มวงค์ บ้านเลขที่ 60 ม.2 ต.บางแตน       
6. นายไกล ฤทธิเดช บ้านเลขที่ 85 หมู่ 10 ต.บางพลวง
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัย
รายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น