เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนาดี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอนาดีจำนวน 6 ราย ดังนี้         
1. นายนาวิน ป้อมสีเขียว บ้านเลขที่ 17 ม.3 ต.สะพานหิน         
2. นางพวง เนียมตะเพียนทอง บ้านเลขที่ 45 ต.สะพานหิน         
3. นายประไพร อุตตุ บ้านเลขที่ 190 ม.15 ต.นาดี         
4. นางสาววิมล ลีลาเลิศ บ้านเลขที่ 56 ม.11 ต.นาดี         
5. นายบำรุง นึกอุ่นจิตร บ้านเลขที่ 138 ม.11 ต.นาดี         
6. นางมณีรัตน์ เที่ยงตรง บ้านเลขที่ 355 ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัยรายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น