เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ตำบลโคกขาม และตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร