เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี