เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ที่ปรึกษา กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน  8 ราย ได้แก่       
1. เด็กชายธนวัฒน์ ประไพ ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม       
2. เด็กชายภานุพงษ์ สกุลนี ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม       
3. เด็กชายขจรศักดิ์ ผลบุญ ชั้น ม.1 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง       
4. เด็กชายพงศ์ภัค พุ่มนวล ชั้น ม.2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง       
5. นางสาวจันทิมา น้อมล้อม ชั้น ม.5 โรงเรียนสุวรรณวิทยา       
6. เด็กหญิงอุษา นครเอี่ยม ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง       
7. เด็กหญิงวรัญญา ปราณีชาติ ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง       
8. นายชาญชัย หน่อน้อย ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้รายละ 5 ชิ้น เครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวด
รายละ 1 แพ็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์