เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม
จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
1. นางสมปอง ปรุงนิยม บ้านเลขที่ 31 ม.9 ต.ประจันตคาม         
2. นายประสิทธิ์ เขตดวง บ้านเลขที่ 79 ม.1 ต.เกาะลอย         
3. นายสุดใจ ราษฎา บ้านเลขที่ 3/1 ม.1 ต.หนองแสง         
4. นางสาวบุศรินทร์ คำดำ บ้านเลขที่ 35/1 ม.9 ต.คำโตนด         
5. นายประเสริฐ ราชบุตร บ้านเลขที่ 56 ม.4 ต.บุฝ้าย         
6. นางประชุม บัวหอม บ้านเลขที่ 12 ม.12 ต.โพธิ์งาม         
7. นางสาวนิภาลัย ดุสิต บ้านเลขที่ 73 ม.12 ต.หนองแก้ว         
ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัย
รายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น