เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อ.ประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เยี่ยมผู้พิการยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสาววาสนา เจริญสมบัติ   อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 164/10 ม.1 ต.ประจันตคาม  
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 ชุด เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2 แพ็ค
2.เด็กชายรัฐกรณ์ บุญอภัย อายุ  6 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.เกาะลอย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 2 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2 แพ็ค
เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น