เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม
ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย คือ นางสาววราพร  มาลาพันธ์  ณ บ้านเลขที่ 32/3 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พัดลม 2 เครื่อง ผ้าห่ม 2 ฝืน ถุงยังชีพ 2 ถุง ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น