เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563นายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสงนายอุดร ณ ถลาง สาธารณสุขอำเภอพระแสงพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระแสง   อสม.และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ หอประชุม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 130 รายได้รับโลหิต  จำนวน 105 ยูนิต  (คิดเป็น 36,750 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 25 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 260 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย