เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยณ บ้านเลขที่ 39/1  ม.5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้
1. ครอบครัวนายบุญ เพ็ชด้วง  
2. ครอบครัวนางสุนิศา เจริญอินทร์
ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค พัดลม หม้อหุงข้าว ผ้าห่ม และมุ้ง  จำนวน 3 ชุด