เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 126 ราย ได้โลหิตจำนวน 77 ราย/ยูนิต คิดเป็น 34,650 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 18 ราย อวัยวะ 18 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 172 ชิ้น ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้