เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 อำเภอศรีมโหสถนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายฉอ้อน รอดพันธ์
อยู่บ้านเลขที่ 10 ม.2 ต.ไผ่ชะเลือด โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2 แพ็ค เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น